Overeenkomst Voorwaarden

Toepassing van aflossing: Aflossingen verstrekken in de eerste plaats van rente en dan de lening. Over het leenbedrag zijn rente verschuldigd van 1% per 30 dagen per vast verlengingen. Kredietnemer zal het vaste tarief steeds elke eind van de maand betalen tot dat de lening en rente geheel voldaan zijn.

Aflossen van de lening: Kredietnemer kan geheel of extra aflossen zonder kosten te betalen. Kredietnemer moet 10% van het begin leenbedrag per maand aflossen, naast rente tarief.

Laat betaling boete: In het geval dat een betaling niet voor de eerste van de maand op onze rekening staat, dan wordt de kredietnemer belast met twintig euro boven het vast maandelijks termijn.

Plaats van betaling: Alle verschuldigde bedragen uit de overeenkomst dient u zelf over te maken op onze bankrekeningnummer met u klant ID.

Ziek, werkloos of failliet: Wanneer kredietnemer langdurig ziek, werkloos of failliet raakt zullen de dienstkosten gewoon blijven bestaan.

Contract geldig tot: Contract is geldig tot alle betalingen rente en hoofdsom van de lening volledig betaald zijn.

Opzegging kredietnemer: De overeenkomst kan door de kredietnemer te allen tijde worden opgezegd door het gehele lening plus rente en eventueel garantsteller volledig te betalen.

Termijnen en aflossing: Alle termijnen moeten vóór de eerste van elke maand worden betaald. Na de 1ste, wordt er €20-, boete in rekening gebracht tot de 15de. Let Op: Wanneer de eerste van de maand in het weekend valt, kunt u de eerst volgende werkdag de betaling overmaken. Dit bedrag moet u zelf overmaken naar onze rekeningnummer.

Gerechtelijke procedure: Als de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt over deze overeenkomst wordt hij/zij geregistreerd bij de incasso dienst. Alle gerechtelijke,  buitengerechtelijke, deurwaarders en de advocaatkosten worden in rekening gebracht bij de kredietnemer. De deurwaarder mag beslag leggen op inkomen, bankrekening en inboedel.

Uitbetaling rekening verificatie: Wij willen u zo snel mogelijk uitbetalen en daarom vragen wij u om uw rekeningnummer op naam €0.01 overmaken naar NL38 INGB 0006 3066 64 t.n.v. Service MUB (ING Bank) vermeld de overeenkomst code ( **** ). Wij zullen het bedrag binnen 24 uur overmaken, na ontvangst van de contract.

E-mails naadloos ontvangen:

Zorg ervoor dat onze e-mail: info@lenenmetuitkeringbkr.com niet als spam worden gemarkeerd, zodat u uw offerte aanvraag communicatie e-mails naadloos kunt ontvangen. We raden u aan om info@lenenmetuitkeringbkr.com toe te voegen aan uw lijst met contacten om te voorkomen dat allen e-mails niet in uw spam map terechtkomen.

Open WhatsApp
1
Hallo, mocht u hulp nodig hebben, klik dan hieronder.