Overeenkomst Voorwaarden

De kredietnemer heeft een lening aangevraagd bij de kredietverstrekker en verklaart zich akkoord met de voorwaarden van deze leningsovereenkomst.

 

Toepassing van aflossing: Aflossingen worden eerst toegewezen aan de rente en vervolgens aan de lening. Over het geleende bedrag wordt rente berekend tegen een tarief van 5% per 30 dagen. De kredietnemer zal het vaste tarief elke maand aan het einde van de maand betalen totdat zowel de lening als de rente volledig zijn betaald.

Aflossen van de lening: De kredietnemer heeft het recht om volledig of extra af te lossen zonder extra kosten. Elke maand moet de kredietnemer 10% van het oorspronkelijke leenbedrag aflossen, naast de rente. Indien uitstel van aflossing is aangevraagd, moet de kredietnemer elke maand 5% van het oorspronkelijke leenbedrag betalen.

Laat betaling boete: Als een betaling niet voor de eerste van de maand op onze rekening staat, wordt de kredietnemer belast met een boete van twintig euro bovenop het vastgestelde maandelijkse termijnbedrag.

Plaats van betaling: Alle verschuldigde bedragen uit de overeenkomst moeten worden overgemaakt naar onze bankrekening met vermelding van uw klant-ID.

Ziekte, werkloosheid of faillissement: Indien de kredietnemer langdurig ziek, werkloos of failliet raakt, blijven de dienstkosten van kracht.

Contract geldig tot: Dit contract blijft geldig totdat alle betalingen, inclusief rente en hoofdsom van de lening, volledig zijn voldaan.

Opzegging door de kredietnemer: De kredietnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen door de volledige lening, rente en eventuele dienstkosten volledig te betalen.

Termijnen en aflossingen: Alle termijnen moeten vóór de eerste van elke maand worden betaald. Na de derde van de maand wordt er een boete van €20 in rekening gebracht tot de 15de. Indien de eerste van de maand op een weekend valt, moet de betaling worden gedaan op de eerstvolgende werkdag.

Gerechtelijke procedure: Bij niet-nakoming van de verplichtingen uit dit contract wordt de kredietnemer geregistreerd bij de incassodienst. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, deurwaarders- en advocaatkosten worden door de kredietnemer gedragen. De deurwaarder heeft het recht om beslag te leggen op inkomen, bankrekening en inboedel.

Uitbetaling rekening verificatie: Om uw betaling snel te verwerken, verzoeken wij u om €0,01 over te maken naar onze bankrekening met vermelding van de overeenkomstcode. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, zullen wij het bedrag binnen 24 uur overmaken.

E-mails naadloos ontvangen: Zorg ervoor dat e-mails van info@lenenmetuitkeringbkr.com niet als spam worden gemarkeerd. Voeg ons toe aan uw lijst met contacten om ervoor te zorgen dat alle communicatie e-mails naadloos worden ontvangen.

G Vertaling »